Πλαστός Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής & Πλαστά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια

Πλαστός Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής
Πλαστός Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής & Πλαστά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια

Σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία (Π.Ε.Ε. ΤτΕ 45/21.11.2014, Ν.4583/2018 - Οδηγίας Ε.Ε. 2016/97), ο ασφαλιστικός σύμβουλος υποχρεούται να επαναπιστοποιείται ετησίως παρακολουθώντας εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Παλαιότερα, στην ασφαλιστική αγορά δραστηριοποιούνταν άτομα, τα οποία δήλωναν ως ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές χωρίς να κατέχουν τη συγκεκριμένη άδεια, χωρίς να έχουν εγγραφεί στα μητρώα των επαγγελματικών επιμελητηρίων και κατά συνέπεια να μη διαθέτουν σύμβαση με οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ορισμένοι από αυτούς τους πλαστούς ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, είτε να μην είναι συνεπείς σε οικονομικές συναλλαγές με τις ασφαλιστικές εταιρείες, είτε να πωλούν πλαστά ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτου σε ανυποψίαστους πελάτες.

Επιπλέον, δίχως την απαιτούμενη γνώση προωθούσαν ασφαλιστήρια συμβόλαια, χωρίς διασφάλιση των συμφερόντων των εταιρειών και των καταναλωτών και συνεπώς χωρίς την κάλυψη των πραγματικών ασφαλιστικών αναγκών τους.

Η λύση στο πρόβλημα δόθηκε με τη λειτουργία online μητρώου ενεργών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μέσω του ιστότοπου http://insuranceregistry.uhc.gr/Search.

Σε αυτό το μητρώο οι καταναλωτές ασφαλιστικών προϊόντων και οποιοσδήποτε τρίτος ενδιαφερόμενος, έχουν τη δυνατότητα επαλήθευσης των στοιχείων του επαγγελματία ασφαλιστικού διαμεσολαβητή με τον οποίο έρχονται σε επαφή για την ενημέρωση ενός ασφαλιστικού προγράμματος, καθώς και την επιβεβαίωση της νόμιμης εγγραφής του στα μητρώα του επιμελητηρίου της περιοχής δραστηριοποίησής του, της πλήρους πιστοποίησης για το προϊόν το οποίο προωθεί και την κατηγορία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην οποία ανήκει.

Ειδικότερα, ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί:

  • για την γνησιότητα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή
  • για την πιστοποίηση (ή μη) διάθεσης επενδυτικών προϊόντων (unitlinked),
  • για την επαγγελματική κατηγορία του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή (πράκτορας ή μεσίτης ασφαλίσεων ή συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων)
  • για τη δυνατότητα διασυνοριακής παροχής Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης
  • για το καθεστώς άσκησης εργασιών μέσω εγκατάστασής του ή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Επιπρόσθετα, με τη λειτουργία της online βάσης δεδομένων από το Ελληνικό Κέντρο Πληροφοριών και την υπηρεσιακή μονάδα του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Αυτοκινήτων, μέσω του ιστότοπου https://www.hic.gr/hic/Check_ins.aspx , δίνεται η δυνατότητα σε οποιονδήποτε ιδιοκτήτη αυτοκινήτου να διαπιστώσει:

  • τη χρονική διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του
  • την επωνυμία της ασφαλιστικής επιχείρησης στην οποία είναι ασφαλισμένο

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας λοιπόν, περιορίζεται η δραστηριότητα ασφαλιστικών διαμεσολαβητών χωρίς την ειδική επαγγελματική άδεια, επομένως ο καταναλωτής ασφαλιστικών προϊόντων έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει την εγκυρότητα του επαγγελματία που έχει απέναντί του