Ασφάλιση Τεχνικού Έργου

Με την Ασφάλιση Τεχνικού Έργου, σας δίνεται η Κατά Παντός Κινδύνου δυνατότητα προστασίας ενός κατασκευαστικού έργου, τόσο κατά την υλοποίησή του όσο και κατά τη λειτουργία μετά την αποπεράτωσή του.

Κατηγορίες Ασφάλισης Τεχνικού Έργου

 • Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Ανέγερσης Έργου (C.A.R.)
 • Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης Έργου (E.A.R.)
 • Ασφάλιση Κατά παντός Κινδύνου Εργοταξιακού και Μηχανολογικού Εξοπλισμού Έργου (C.P.M)
 • Ασφάλιση Βλαβών Μηχανολογικού Εξοπλισμού (M.B.)
 • Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (E.E.I.)
 • Ασφάλιση Απώλειας Κερδών (CAR / EAR - ALoP)
 • Ασφάλιση Απώλειας Κερδών συνεπεία Μηχανικών Βλαβών (MLoP)
 • Ασφάλιση Αλλοίωσης Εμπορευμάτων (D.O.S.)

Αναλαμβάνουμε την ασφαλιστική κάλυψη σε δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα (Υποδομές, Ανεγέρσεις Κτιρίων, φωτοβολταϊκά πάρκα) και αναλύουμε τους σημαντικότερους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσετε καθώς και τις συνέπειές τους.

Στη συνέχεια, σας παρουσιάζουμε ένα εξατομικευμένο πλάνο αντιμετώπισης των κινδύνων ζημιών, απώλειας εισοδήματος και αστικής ευθύνης.

Ασφαλιστείτε στην DHR Ασφαλίσεις Χρονάκης και εξασφαλίστε

 • Εξειδικευμένα Πολυασφαλιστήρια
 • Εμπειρία και Τεχνογνωσία Διαχείρισης Τεχνικών Κινδύνων
 • Πελατοκεντρική Υποστήριξη σε Απαιτήσεις και Αποζημιώσεις

Θα θέλατε να έρθετε σε επικοινωνία με την Dhr;

Μπορείτε απλά να μας καλέσετε ή να μας στείλετε το μήνυμα σας.

Επικοινωνία