Ασφάλιση Ζωής

Με την Ασφάλιση Ζωής, σας δίνεται η δυνατότητανα εξασφαλίσετε σε εσάς και την οικογένειας σας οικονομική υποστήριξη σε ένα αναπάντεχο γεγονός χωρίς την πιθανότητα ύπαρξης οικονομικών εκκρεμοτήτων.

Κατηγορίες Ασφάλισης Ζωής

  • Ασφάλιση Απώλειας Ζωής
  • Ασφάλιση Προστασίας Εισοδήματος
  • Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών
  • Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος

Σε συνεργασία με εσάς, προβαίνουμε σε αποτίμηση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της οικογένειάς σας (εισοδήματα, οικονομικές ανάγκες και υποχρεώσεις). Έπειτα, αναλύουμε τους σημαντικότερους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσετε (βάσει οικογενειακού ιατρικού ιστορικού, τρόπου ζωής, ηλικίας, επαγγέλματος) και τις ενδεχόμενες συνέπειές τους.

Εν συνεχεία, σας παρουσιάζουμε ένα εξατομικευμένο πλάνο αντιμετώπισης των προαναφερθέντων κινδύνων, ώστε να επιλέξετε το επίπεδο μεγέθους προστασίας που επιθυμείτε για εσάς και την οικογένειά σας .

Ασφαλιστείτε στην DHR Ασφαλίσεις Χρονάκης και εξασφαλίστε

  • Προστασία Οικογένειας
  • Αναπλήρωση Εισοδήματος
  • Διατήρηση Οικονομικής Αυτοτέλειας
  • Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό (Financial Planning)

Θα θέλατε να έρθετε σε επικοινωνία με την Dhr;

Μπορείτε απλά να μας καλέσετε ή να μας στείλετε το μήνυμα σας.

Επικοινωνία